मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची निवड यादी (नाव व गुणासह)
मुलाखत झालेल्या उमेदवारांची यादी (Online Exam Marks & Interview Marks)
अंतीमत: निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी. (नाव व गुणासह)
प्रतीक्षा यादी (नाव व गुणासह)

Final Result (Including Interview Marks)
Final Selection List ( अंतिम निवड यादी)
 
उमेदवारांची रिस्पॉन्स शिट (प्रश्नासंच,उत्तरतालिका सोबत)
Exam Syllabus
* उमेदवारांनी अर्जाची मूळ प्रत स्वताकडे जपून ठेवावी, मूळ प्रत किंवा झेरॉक्स प्रत कार्यालयास पाठवू नये.

 
.:: Important Note ::. 
Help Line No :- 9881454097/ 9075360381 (फक्त तांत्रिक अडचणी साठी वेळ: १०.०० ते ६.०० वा पर्यन्त) or mail Us at recruitmenthelpline24x7@gmail.com